FITNESS
Horários Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
07:15 - 08:00       Spinning  
07:30 - 08:00       Jump  
07:30 - 08:15 Mat Pilates  Circuito Mat Pilates    
08:10 - 08:55       Alongamento  
08:20 - 09:00    Step      
08:30 - 09:15 Spinning   Spinning   Step
09:00 - 10:00   Fitdance    Fitdance   
09:00 - 09:45 Strong by Zumba   Power Pump   Kangoo Jumps
09:45 - 10:30 Holistic   Jump    
10:15 - 11:00   Ballet Kids     Ballet Kids
11:00 - 11:45     Ballet Kids    
         
15:00 - 15:45 Running   Estação Funcional    
15:00 - 16:00   Funcional kids   Fitdance kids  
16:00 - 16:45 Ballet Kids Power Pump   Funcional Ballet Kids
16:50 - 17:35    Zumba   Step Funcional  
17:40 - 18:25   Holistic   Holistic  
17:50 - 18:35 Mat Pilates   Mat Pilates    
         
           
18:00 - 18:45 Running   Estação Funcional    
18:40 - 19:25 Spinning   Spinning    
18:45 - 19:45   Fitdance   Fitdance  
18:45 - 19:30 Step Funcional   Dance   Strong by Zumba
19:00 -19:45    Spinning      
19:35 - 20:25 Zumba   Pump   Kangoo Jumps
19:40 - 20:25 Spinning   Spinning    
19:50 - 20:20       Funcional  
19:50 - 20:25   Jump      
20:15 - 20:45   Strong by Zumba      
20:30 - 21:15 Jump  Dança do Ventre   Zumba   Dança do Ventre 
21:20 - 22:00 Sertanejo          Sertanejo Holistic    

 

 

ARTES MARCIAIS 
Horários Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
07:00 - 08:30 Muay Thai  Jiu Jitsu Muay Thai  Jiu Jitsu Muay Thai 
09:00 - 10:00 Karatê Kids    Karatê Kids     
09:15 - 10:15   Judô Kids   Judô kids  
10:00 - 11:00 Karatê Kids    Karatê Kids     
           
15:00 - 16:00   Karatê Kids    Karatê Kids   
16:00 - 17:00   Karatê Kids    Karatê kids   
           
18:00 - 19:30   Muay Thai    Muay Thai   
19:30 - 21:00 Jiu Jitsu   Jiu Jitsu   Jiu Jitsu
21:00 - 22:30 Muay Thai    Muay Thai    Muay Thai 
21:30 - 22:30   Boxe    Boxe   

 

 

HORÁRIOS PISCINA - I
Horários Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
06:15 - 07:00 Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol.  
07:00 - 07:45 Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol.  
07:45 - 08:30 Hidroginástica Hidroginástica Hidroginástica Hidroginástica Hidroginástica  
08:30 - 09:15 Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol.  
09:15 - 10:00 Nat. Adol./Inf.  Nat. Adol./Inf.  Nat. Adol./Inf.  Nat. Adol./Inf.  Nat. Adol./Inf.  Hidroginástica
10:00 - 10:45 Hidroginástica Hidroginástica Hidroginástica Hidroginástica Hidroginástica  
10:15 - 11:00           Nat. Adu./Adol.
10:45 - 11:30 Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol.  
11:00 - 11:45           Nat. Adu./Adol.
11:45 - 12:30           Nat. Adu./Adol.
             
12:00 - 13:00 Hor. Livre  (Adulto) Hor. Livre  (Adulto) Hor. Livre  (Adulto) Hor. Livre  (Adulto) Hor. Livre  (Adulto)  
12:30 - 13:15           Nat. Adu./Adol.
13:00 - 13:45 Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol.  
13:15 - 14:00           Nat. Adu./Adol.
14:00 - 14:45 Hidroginástica Hidroginástica Hidroginástica Hidroginástica Hidroginástica  
14:45 - 15:30 Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol.  
15:30 - 16:15 Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol.  
16:15 - 17:00 Hidroginástica Hidroginástica Hidroginástica Hidroginástica Hidroginástica  
17:00 - 17:45 Nat. Adol./Inf.  Nat. Adol./Inf.  Nat. Adol./Inf.  Nat. Adol./Inf.  Nat. Adol./Inf.   
17:45 - 18:15 Natação Bebê   Natação Bebê   Natação Bebê  
             
18:15 - 19:00 Nat. Adol./Inf.  Nat. Adol./Inf.  Nat. Adol./Inf.  Nat. Adol./Inf.  Nat. Adol./Inf.   
19:00 - 19:45 Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol.  
19:45 - 20:30 Hidroginástica Hidroginástica Hidroginástica Hidroginástica Hidroginástica  
20:30 - 21:15 Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol.  
21:15 - 22:00 Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol. Nat. Adu./Adol.  

 

 

HORARIO PISCINA - II e III
Horários Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
08:15 - 09:00 Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil   
09:15 - 10:00 Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil   
09:30 - 10:15           Nat. Infantil 
10:00 - 10:30 Natação Bebê Natação Bebê Natação Bebê Natação Bebê Natação Bebê  
10:15 - 11:00           Nat. Infantil 
10:30 - 11:15 Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil   
11:00 - 11:45           Nat. Infantil 
11:15 - 12:00 Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil   
11:45 - 12:30           Nat. Infantil 
12:30 - 13:15           Nat. Infantil 
             
13:00 - 13:45 Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil   
13:15 - 14:00           Nat. Infantil 
13:45 - 14:30 Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil   
14:30 - 15:15 Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil   
15:15 - 16:00 Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil   
16:00 - 16:45 Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil   
16:45 - 17:30 Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil   
17:30 - 18:15 Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil   
             
18:15 - 19:00 Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil   
19:00 - 19:45 Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil   
19:45 - 20:30 Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil   
20:30 - 21:15 Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil   
21:15 - 22:00 Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil  Nat. Infantil